2+
Adhd幼師同你玩遊戲- 遊戲啟蒙老師Miss So
Adhd幼師同你玩遊戲- 遊戲啟蒙老師Miss So
遊戲啟蒙老師, 前幼師, 特教老師 實踐遊戲教學及家長教育理念。 全港獨有原創比手機遊戲更好玩的遊戲。 歡迎合作或查詢課程

觀塘道
今天 休息
星期一
12:30 PM 至 01:30 PM
星期三
10:00 AM 至 06:30 PM
星期五
10:00 AM 至 06:30 PM
星期六
09:00 AM 至 06:00 PM
星期日
10:00 AM 至 01:00 PM


未有用戶評分
立即查詢!
0 / 50
0 / 500