13+
I-integrate 預鑰
I-integrate 提供一站式場地租用系統及智能門鎖,輕鬆助您減低客服成本,搖距及無人管理出租預約場地。

觀塘勵業街46號天輝工業大廈5樓B01
營業中 24小時營業
星期一
24小時營業
星期二
24小時營業
星期三
24小時營業
星期四
24小時營業
星期五
24小時營業
星期六
24小時營業
星期日
24小時營業


未有用戶評分
立即查詢!
0 / 50
0 / 500